Pre sprievodcov

Prijmi naše pozvanie stať sa tým, vďaka komu mladí ľudia zažijú osobnú skúsenosť s Bibliou, a to z úplne novej perspektívy. 

Každý tím totiž potrebuje sprievodcu alebo sprievodkyňu. Môže to byť pán farár, katechétka, rehoľný brat či sestra alebo animátor, ktorý počas ligy sprevádza mladých avšak nesúťaží. Jeho/jej hlavnou úlohou je prihlásiť tím do Bibliqu a povzbudzovať ho počas celého trvania. S postupujúcim tímom dostáva pozvánku aj do finále  na Veľkú biblickú víkendovku.

Čo mám spĺňať?

Mám aspoň 18 rokov a viem tím prepojiť na miestne spoločenstvo veriacich

Mám túžbu sprostredkovať zážitok z Biblie, sprevádzať mladých pri objavovaní Slova a modliť sa za nich

Som rozhodnutý/á povzbudzovať tím počas celého trvania súťaže

Odpovede na najčastejšie otázky sprievodcov

Sprievodcovia sú dospelé osoby, ktoré sprevádzajú súťažný tím počas trvania ligy, avšak nie sú jeho členmi a nesúťažia. Môže to byť  pán farár, katechétka, rehoľný brat alebo sestra, rodič či animátor.

Ich hlavnou úlohou je prihlásiť súťažný tím do Bibliqu, povzbudzovať ho a starať sa o jeho napojenie do miestneho spoločenstva veriacich. Sú tiež pozvaní s postupujúcim tímom na finále – Veľkú biblickú víkendovku.

Sprievodca je kontaktnou osobou pre organizátorov, s ktorou môžu riešiť organizačné a animačné otázky, napr. prihlasovanie na Veľkú biblickú víkendovku alebo sa naňho môžu obrátiť o pomoc, ak tímu klesne motivácia, prestane sa zapájať a pod.

Sprievodcovia nesúťažia, ale udržiavajú kontakt s tímom a povzbudzujú ho. Pomáhajú mladým pri plnení questov na konci etáp a motivujú ich. Odporúčame s tímom aktívne pracovať, napr. si po každej etape zhodnotiť, ako sa komu darí. Môžu sa zúčastňovať etapových online stretnutí účastníkov cez Zoom (cca raz za 3 týždne) a s postupujúcim tímom prísť na Veľkú biblickú víkendovku.

Sprievodcovia sa môžu (ale nemusia) zúčastňovať aj online stretnutí cez Zoom na začiatku každej etapy. Stretnutia trvajú cca 1 hodinu raz za tri týždne. Termíny nájdete na časovej osi.

Súťaž trvá od začiatku februára do konca mája. V júni prebehne finále – Veľká biblická víkendovka pre najlepšie tímy z prípravnej časti už osobne! Pre viac informácií pozri časovú os.

Bibliq je nezávislým projektom, ktorý môže slúžiť ako výborný doplnok Biblickej olympiády (BO). Rovnako si ho užijú tí, ktorí sa BO zúčastňujú, aj ostatní, ktorí o BO záujem nemajú.

Bibliq vďaka online nástrojom ponúka tímom najmä bohatú fázu prípravy – štúdia, modlitby a zábavy. Umožňuje mladým účastníkom vzájomný kontakt počas celého trvania ligy bez ohľadu na miesto ich bydliska.

Výška účastníckeho poplatku za tím pre rok 2024 je len 33 eur, vďaka našim darcom, ktorí kryjú ostatné (niekoľkonásobne vyššie) náklady.

Uhradí sa pri registrácii tímu bankovou kartou alebo prevodom na účet podľa inštrukcie, ktorú pošleme sprievodcovi.

Pre finalistov môžu vzniknúť ešte dodatočné náklady spojené s osobnou účasťou na Veľkej biblickej víkendovke. Povzbudzujeme spoločenstvo, do ktorého patria, aby svojim finalistom pomohlo.

Otázky, ktoré si kladú hráči, nájdete zodpovedané v sekcii Úvod.
Ak máte ďalšie otázky, napíšte nám na gamemaster@bibliq.online.

Nezmeškaj

Nasledujúci ročník bude začínať vo februári 2025. Nechaj na seba kontakt a my ti dáme včas vedieť!