Pre sprievodcov

Každý tím má vlastného sprievodcu alebo sprievodkyňu. Môže to byť salezián, saleziánka, pán farár, katechétka či animátor, ktorý počas ligy sprevádza svoj tím avšak nie je jeho členom a nesúťaží. Jeho/jej hlavnou úlohou je prihlásiť tím do Bibliqu a povzbudzovať ho počas celého trvania. S postupujúcim tímom dostáva pozvánku aj do finále – na Veľkú biblickú víkendovku.

Čo mám spĺňať?

Mám aspoň 18 rokov a viem tím prepojiť na miestne spoločenstvo veriacich

Chcem aktívne sprevádzať mladých pri objavovaní Slova a modliť sa za nich

Som rozhodnutý/á povzbudzovať tím počas celého trvania súťaže

Odpovede na najčastejšie otázky sprievodcov

Sprievodcovia sú dospelé osoby, ktoré sprevádzajú súťažný tím počas trvania ligy, avšak nie sú jeho členmi a nesúťažia. Môže to byť salezián, saleziánka, pán farár, katechétka, rodič či animátor.

Ich hlavnou úlohou je prihlásiť súťažný tím do Bibliqu (zanechajte nám kontakt a my vám dáme včas vedieť, keď sa bude otvárať nový ročník), povzbudzovať ho a starať sa o jeho napojenie do miestneho spoločenstva veriacich. Sú tiež pozvaní s postupujúcim tímom na finále – Veľkú biblickú víkendovku.

Sprievodca je kontaktnou osobou pre organizátorov, s ktorou môžu riešiť organizačné a animačné otázky, napr. prihlasovanie na Veľkú biblickú víkendovku alebo sa naňho môžu obrátiť o pomoc, ak tímu klesne motivácia, prestane sa zapájať a pod.

Sprievodcovia nesúťažia, ale udržiavajú kontakt s tímom a povzbudzujú ho. Pomáhajú mladým pri plnení questov na konci etáp a motivujú ich. Odporúčame s tímom aktívne pracovať, napr. si po každej etape zhodnotiť, ako sa komu darí. Môžu sa zúčastňovať etapových online stretnutí účastníkov cez Zoom (cca raz za 3 týždne) a s postupujúcim tímom prísť na Veľkú biblickú víkendovku.

Sprievodcovia sa môžu (ale nemusia) zúčastňovať aj online stretnutí cez Zoom na začiatku každej etapy. Stretnutia trvajú cca 1 hodinu raz za tri týždne. Termíny nájdete na časovej osi.

Súťaž trvá od začiatku februára do konca mája. V júni prebehne finále – Veľká biblická víkendovka pre najlepšie tímy z prípravnej časti už osobne! Pre viac informácií pozri časovú os.

Bibliq je nezávislým projektom, ktorý môže slúžiť ako výborný doplnok Biblickej olympiády (BO). Rovnako si ho užijú tí, ktorí sa BO zúčastňujú, aj ostatní, ktorí o BO záujem nemajú.

Bibliq nadväzuje na BO tak, že približuje jednu z biblických kníh, ktorá je v danom roku témou BO. V školskom roku 2021/22 to je kniha Skutky apoštolov.

Bibliq vďaka online nástrojom ponúka tímom najmä bohatú fázu prípravy – štúdia, modlitby a zábavy. Umožňuje mladým účastníkom vzájomný kontakt počas celého trvania ligy bez ohľadu na miesto ich bydliska.

V roku 2022 je vďaka podpore našich darcov a partnerov určený len symbolický účastnícky príspevok 15,- eur na tím. Uhradí sa pri registrácii tímu bankovou kartou alebo prevodom na účet podľa inštrukcie, ktorú pošleme sprievodcovi.

Pre finalistov môžu vzniknúť ešte dodatočné náklady spojené s osobnou účasťou na Veľkej biblickej víkendovke. Povzbudzujeme spoločenstvo, do ktorého patria, aby svojim finalistom pomohlo.

Otázky, ktoré si kladú hráči, nájdete zodpovedané v sekcii Úvod.
Ak máte ďalšie otázky, napíšte nám na gamemaster@bibliq.online.