Sprievodcovia radia:

Tešte sa z úspechov tímu a mladých často povzbudzujte

Jedna z najčastejších otázok, ktoré dostávame je, aká je presne úloha sprievodcov. Prinášame vám preto skúsenosti a rady sprievodkýň a účastníkov z minulého roka, ktoré vám túto úlohu priblížia.

Ako zložiť tím

V čase prihlasovania sa možní sprievodcovia – teda učitelia, kňazi, animátori, ale aj rodičia najčastejšie pýtajú, či je na nich, aby zložili tím. Skúsenosti z minulých rokov ukazujú, že možnosť, že deti prídu za sprievodcom s tým, že tím už majú oproti možnosti, že tím zloží sprievodca, je zhruba 50:50.

„Tím som zložila neuveriteľne – nebolo totiž z koho. Prvá mi prišla na um ôsmačka z neveriacej rodiny, ktorá sa ma raz pýtala, ako má začať čítať Bibliu. Ale koho ďalej? Ďalší bol žiak, u ktorého som videla, že nikto iný na škole nemá taký hlad po Bohu ako on, toho som jemne donútila (úsmev). Ešte som skúsila dievča, ktoré sa rado učí, hoci v rodine sú nepraktizujúci, ona len mykla plecom, že dobre,“ delí sa o skúsenosť učiteľka Alexandra, sprievodkyňa víťazného tímu Neuveriteľní.

Sprievodkyňa – saleziánka Andrea má zase opačnú skúsenosť: „Bibliq vyhlásili v rámci oznamov na nedeľnej omši. Jedno súťaživé dievča to počulo, nahovorilo kamošky, menovalo sa za kapitánku a mňa dodatočne oslovili ako ich animátorku stretka, či by som im to vybavila.“

„Oslovila som ich prvá. Ale tento rok už prišli za mnou sami. Tím sa obnovil. Ti, čo nechceli ďalej pokračovať, odpadli, a našli si nových členov,“ dodáva sprievodkyňa – katechétka Katarína.

Účastník Samo zase uviedol, že preňho veľa znamenalo, keď ho salezián z ich strediska oslovil osobne. Podľa jeho slov by sa o Bibliq inak veľmi nezaujímal, osobné pozvanie ho však oslovilo natoľko, že aj po skončení ročníka vypomáha dobrovoľne v Bibliq tíme spolu s ďalšími kamarátmi.

Andrea však radí zvážiť ponuku Bibliqu nemotivovaným birmovancom či žiakom a žiačkam, ktorí sa chystajú na prijímačky na náročné stredné školy.

Ako sprevádzať tím

Pri otázke, kedy je tím najúspešnejší, sa mladí aj dospelí zhodli, že je to vtedy, keď je motivovaný sprievodca aj účastníci. Čo to znamená z pohľadu sprievodcu?

„Tešiť sa s nimi z úspechov, priebežne ich znova ,štartovať‘, často povzbudzovať, pomáhať im objasňovať, keď niečomu nerozumejú,“ delí sa o dobrú prax Alexandra.

Zároveň sa oslovené sprievodkyne zhodli na jednom – kľúčové bolo, že questy, teda tímové úlohy na konci každej z etáp, robili ako tím spoločne. „Nesmierne ich bavili tímové práce, vytvárali si príležitosti, ako sa stretnúť a stmeľovalo to kolektív,“ hovorí sprievodkyňa – katechétka Mária.

A ako Mária hodnotí, čo dal Bibliq deťom z jej tímu? „Deti to veľmi spojilo, prehĺbili si duchovný život (nielen vo farnosti), zažili úžasnú víkendovku, na ktorú nezabudnú asi do konca života a nevedia sa dočkať už nového ročníka! Dokonca, stále si píšu s Bibliq kamošmi zo Žiliny a netrpezlivo sa ma vypytujú, kedy už začne, aby som ich nezabudla prihlásiť.“

Čo môže dať Bibliq sprievodcom

Často dostávame otázku, či môžu aj nesúťažiaci vidieť denné lekcie. Verejnosti to z viacerých dôvodov neumožňujeme, no ako sprievodcovia získate tento prístup automaticky. Spolu s deťmi tak budete môcť prehlbovať vedomosti o viere. Pozvaný budete aj na Veľkú biblickú víkendovku, pokiaľ váš tím postúpi. 

„Získala som schopnosť nebáť sa nových vecí, spoznala som kopu úžasných ľudí. Prehĺbilo mi to vzťah s mojimi žiakmi, evanjelizovala som takmer všade, lebo kvízy som riešila v zborovni, doma a ostatní sa radi zapájali (učitelia, rodina, priatelia). Veľa som sa naučila aj ja osobne a prehĺbila vedomosti o sv. Pavlovi, dozvedela sa „pikošky“, nové slovíčka, prehĺbila geografické poznatky,… Mohla by som sa rozpisovať veľmi dlho,“ odpovedá Mária na otázku, čo si ako sprievodkyňa vzala z Bibliqu. 

„Dobrý sprievodca je nenahraditeľný,“ uzatvára účastníčka Hanka. 

Ak by ste počas súťaže a sprevádzania tímu mali akékoľvek otázky, k dispozícii je vám náš Game Master, salezián Miro Podstavek na gamemaster@bibliq.online

Za tím Bibliqu vám zo srdca ďakujeme za vašu ochotu byť prostredníkom, vďaka ktorému sa môžu mladí dostať bližšie k Bohu a získať nový vzťah s Jeho Slovom.